Vi har inngått en nye importøravtale med TEKA for utstyr til industriell ventilasjon. TEKA leverer ett bredt utvalg av ventilasjonsprodukter tilpasset den sveisende industri, fra enkle mobile avsug, mobile vifter, avsugsarmer til dilutersystemer.

For oss var valget av TEKA Som ny hovedleverandør enkelt. De leverer ett bredt sortiment samt har unike løsninger for luftrensing i sveiseverksteder som har meget gunstig pris og enkel montering.