Leveranse av Plymovent dilutersystem til Maritime GMC

TEMA Norge AS har levert, montert og igangkjørt ett nytt Plymovent dilutersystem til Maritime GMC. Sytemet er utviklet for å filtrere bort sveiserøyk og partikler fra luften i sveiseverksteder. Systemet benyttes sammen med personlig verneutstyr/ punktavsug.

På kort tid har systemet vist klar bedring av luftkvaliteten i produksjonshallen.

Kontakt Svein Skjørestad for mere informasjon/ referanse. Svein treffes på telefon 917 36 514.