EN 1090 Produsenters krav til sveiseutstyr

Vårt serviceverksted er ISO 9001 sertifisert for validering og kalibrering av sveiseutstyr. Det betyr at vi kan vedlikeholde og kalibrere ditt sveiseuttyr slik at du som produsent av stål og aluminiumskonstruksjoner kan ivareta kravene i EN 1090 når det gjelder sveiseutstyr.

Ta kontakt med Svein Skjørestad for mer informasjon – telefon 917 36 514.