Sørg for riktig oppfølging av ditt sveiseutstyr!

Vårt serviceverksted er ISO 9001 sertifisert for periodisk vedlikehold, reparasjon, validering og kalibrering av sveisemaskiner. Verkstedet er registrert hos direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som elvirksomhet samt hos det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Dette sikrer deg som kunde riktig kvalitet på utført oppdrag samt trygghet for at forsvarlig elsikkerheter ivaretatt for ditt sveiseutstyr.

Våre serviceteknikere har solid formell kompetanse som fagtekniker Elkraft (Teknisk fagskole) fagbrev  i elektrikerfaget og fagbrev elektroreparatør. I tillegg oppdateres vårt personell regelmessig av våre produsenter (Kemppi og Hypertherm).

Serviceverksted er bygget iht. Kemppi sine krav. Vi benytter produsentenes eget testutstyr, noe som forenkler feilsøkingsprosessen. Reservedeler kjøpes direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd.

Sertifiser verksted godkjent av produsent gir deg som kunde en rekke fordeler:

  • teknikere som blir kontinuerlig videreutdannet av utstyrsprodusent
  • rask tilgang på reservedeler uten fordyrende mellomledd
  • garanti på deler og arbeid
  • oppdaterte maskiner med det siste i programvare (software)
  • serviceavtale som er forpliktende for begge parter
  • sikkerhetstest av utstyr etter utført reparasjon/service.

Ta direkte kontakt med våre serviceteknikere for å få riktig oppfølging av ditt sveiseutstyr:

Martin Figved, telefon 414 44 747, e-mail martin.figved@tema-norge.no

Svein Skjørestad, telefon 917 36 514, e-mail svein.skjorestad@tema-norge.no

Tommy Mydland, telefon 926 56 116, e-mail tommy.mydland@tema-norge.no

 

– sørg for riktig oppfølging av  ditt sveiseutstyr!