Velkommen til TEMA Norge AS – Din pålitelige partner innen sveiseteknologi. Vi er dedikert til å levere mer enn bare sveiseprodukter.
Vår ekspertise innen sveiseteknikk gjør at vi kan tilby omfattende rådgivning og støtte, utover bare utstyrssalg.
Vårt dyktige team av IWE-sertifiserte sveiseteknikere og erfarne fagfolk er klare til å veilede deg i materialvalg, sveisemetode, tilsettmateriale, prosessoptimalisering og andre tekniske spørsmål knyttet til sveis og materialer.

Vi tar også ansvar for å sikre at ditt sveiseutstyr får den nødvendige oppfølgingen gjennom vårt dedikerte serviceverksted. Hos oss legger vi stor vekt på personlig oppfølging. Ta gjerne kontakt med en av våre produktspesialister for mer informasjon. Som en del av TEMA-gruppen er vi stolt over å ha en stabil og solid eier med en førsteklasses kredittverdighet.
Vi har etablert avdelinger på to praktiske steder: Skvadronveien 19 – 4050 SOLA og Kristiansand.

For rask respons, vennligst kontakt vårt sentralbord på telefonnummer +47 51 69 25 00.
Hvis du ønsker å kontakte en spesialist for et spesifikt produkt, finner du kontaktinformasjonen under den aktuelle produkttypen.
Våre leveranser fra TEMA Norge AS utføres i samsvar med våre generelle salgs- og leveringsvilkår – Alminnelige salgs og leveringsbetingelser for TEMA Norge AS.

Prøv oss – det er vi som kan sveis.
  • Ekspertise innen sveiseteknikk (IWE/EWE)
  • Godkjent serviceverksted (ISO 9001-sertifisert for validering og kalibrering av sveisemaskiner). Vi er registrert hos DSB og det lokale eltilsynet.
  • Personlig oppfølging av produktspesialister
  • Stort lokalt lager
  • Kvalitetsprodukter
  • Egne kjøretøy for lokal levering til kunder
  • Gode transportavtaler for nasjonale kunder
  • Mekaniserte og robotiserte løsninger (se våre produkter i toppmenyen).
Vi er stolte over å være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 for våre aktiviteter innen salg og distribusjon av sveiseteknisk utstyr, industrielle gasser og industrielle forbruksvarer.
Vi tilbyr også service, reparasjon, validering og kalibrering av sveisemaskiner.
Som en del av vår miljøpolitikk skal Tema Norge AS søke å minimalisere uheldig påvirkning av det ytre miljø. Vi skal søke å minimalisere ressursbruk for å gjennomføre våre forretningsmessige prosesser.
Vi skal i vår daglige drift gjøre vår kunder oppmerksom på hvilke løsninger vi kan tilby som er mest miljømessig hensiktsmessige for våre kunder.

 

 

 

Tema Norge AS

Skvadronvegen 19, 4050 Sola, Norway

+47 51 69 25 00

tema@tema-norge.no

 

 

 

Link til vårt søsterselskap: TNS Sverige AS – http://www.tns-sverige.se/