Vårt hovedprodukt på industriell ventilasjon er TEKA hvor vi er eneimportør til Norge. Vår sveisekompetanse sammen med ett rikt produktspekter fra TEKA  gir oss de riktige alternativ til å konstruere og dimensjonere velfungerende systemer for våre kunder. Vi leverer også avskjermingsløsninger for støy og lys sammen med ventilasjonsløsninger. Vårt serviceverksted utfører også installasjon og vedlikehold på TEKA og Plymovent systemer. Vi leverer fortsatt fra lager Plymovent produkter og reservedeler til gunstige priser.

Ta kontakt med en vår produktspesialister:

Svein Skjørestad, telefon 917 36 514, e-mail svein.skjorestad@tema-norge.no