Vi markedsfører og selger ett bredt produktspekter fra Clean Air som er en meget annerkjent produsent av pusteluftsystemer. Vårt fokus er pusteluft spesielt rettet til den sveisende industri. Clean Air filterløsninger kan rense luften for gasser, damper, partikler og deres kombinasjoner.

Kontakt oss dersom du har behov for pusteluftsutstyr. Personlig kontakt fungerer slik at vi sikrer deg riktig produkt.

Ta kontakt med en av våre produktspesialister:

Rune Figved, telefon 907 63 878, e-mail rune.figved@tema-norge.no

Leik Håland, telefon 975 66 337, e-mail leik.haaland@tema-norge.no

 

Klikk på filen nedenfor for å se produktpakker som er spesielt rettet mot den sveisende industri.

241468
40232 KLIKK PÅ IKONET FOR Å SE PRODUKTPAKKENE