Da er Smart Industrimessen historie. For oss ble den en vellykket messe med mange besøkende på vår stand. Vi ønsker å takke alle som besøkte oss for hyggelige samtaler. Trenger dere mer informasjon om vår SMART WELDER ta kontakt med våre representanter som var tilstede på standen.
Martin Figved         telefon 414 44 747    e-mail  martin.figved@tema-norge.no
Svein Skjørestad    telefon 917 36 514    e-mail  svein.skjorestad@tema-norge.no