TEMA Norge AS årets Elgaforhandler også i 2013

TEMA Norge AS er igjen kåret til årets beste Elgaforhandler (2013). Bakgrunn for kåringen er at vi er Norges største Elga forhandler i 2013 og passer perfekt til Elga sitt slagord; QUALITY & KNOW-HOW IN WELDING. For oss er dette en solid bekreftelse på vårt systematisk arbeid – basert på dokumenterte styringssystemer.